Trayecto desde:

INTERCAMBIADOR STA.CRUZ

Circuito: Intercambiador -Avda. Tres de Mayo -Avda. Benito Pérez Armas -
Avda.Reyes Católicos -Avda.La Asunción -Rambla Santa Cruz- Avda.de Anaga -
Plaza España -Avda.Marítima -Avda.San Sebastian- Mercado- Intercambiador
⏰25 min.
LABORABLES SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
SALIDAS SALIDAS
INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ
06:35 07:15
06:50 07:45
07:05 08:15
07:20 08:50
07:35 09:25
07:50 10:00
08:05 11:00
08:20 11:40
08:35 12:20
08:50 13:00
09:05 13:40
09:20 14:20
09:35 15:00
09:50 15:40
10:05 16:20
10:15 17:00
10:30 17:40
10:50 18:20
11:20 19:20
11:40 19:55
11:55 20:30
12:05 21:05
12:20 21:40
12:35 22:15
12:55  
13:15  
13:40  
14:00  
14:25  
14:40  
14:55  
15:05  
15:20  
15:35  
15:50  
16:05  
16:20  
16:35  
16:50  
17:05  
17:20  
17:35  
17:50  
18:05  
18:15  
18:35  
19:10  
19:20  
19:40  
19:55  
20:10  
20:25  
20:40  
20:55  
21:20  
21:50