Trayecto desde:

INTERCAMBIADOR STA.CRUZ

Circuito: Intercambiador - Avda. José Manuel Guimerá - Avda.San Sebastián-
Avda.Bravo Murillo -Plaza España -Marina -Rambla Santa Cruz -
Avda. Asuncionistas-
Reyes Católicos -Avda. Benito Pérez Armas - Avda. Tres de Mayo - Intercambiador
⏰25 min. 
LABORABLES SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
SALIDAS SALIDAS
INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ
06:30 07:00
06:45 07:30
07:00 a 10:00 08:05
Cada 15 min. 08:40
10:10 09:15
10:30 09:50
10:50 10:25
11:15 11:25
11:35 12:05
11:55 12:45
12:05 13:25
12:15 14:05
12:35 14:45
12:45 15:25
13:00 16:05
13:15 16:45
13:30 17:25
13:45 18:05
14:00 18:40
14:20 19:40
14:35 20:15
14:50 20:50
15:10 21:25
15:25 22:00
15:40  
15:55  
16:10  
16:25  
16:40  
16:55  
17:10  
17:25  
17:40  
17:55  
18:05  
18:25  
18:45  
19:10  
19:30  
19:50  
20:00  
20:10  
20:30  
20:40  
20:50  
21:05  
21:25  
21:40  
21:55